RAS EN RECHT

https://rasenrecht.nl/

Een stichting voor de rechten van de rashond

De Stichting Ras en Recht is opgericht uit een gevoel van onrechtvaardigheid jegens fokkers van rashonden en met name kortsnuitigen.  Onrecht dat wordt aangedaan met bijvoorbeeld de Handhavingscriteria voor de kortsnuitigen die in maart 2019 door de minister in werking zijn gesteld.  Deze handhavingscriteria zijn ons inziens niet in een lijn met Het Besluit’ houders van dieren’ uit 2014 en hebben slechts tot doel alle kortsnuitige rassen te elimineren, gezond of niet. Ras en Recht stelt zich tot doel de handhavingscriteria en met name de CFR eis van tafel te krijgen.

Daarnaast zal de stichting zich ook inzetten voor andere rassen indien dit opportuun en mogelijk blijkt.

Ook streeft Ras en Recht naar een gezonde rashond. Gezien het feit dat de Universiteit van Utrecht faculteit Diergeneeskunde haar belofte om dit door middel van DNA onderzoek te realiseren niet waar maakt of niet waar kan maken moet dit voorlopig met het verlagen van de ‘mean kinship’ dienen te geschieden. Dit kan in de toekomst eventueel aangevuld worden met fokwaardeschatting. De stichting zet zich hiervoor in en is betrokken bij een internationaal proefproject op dit gebied.

Belangrijk hiervoor is dat stambomen tot de founders beschikbaar zijn, en dat wereldwijd. Hierdoor kan men met verstandige keuzes te maken en de verwantschap verlagen. Dit is een eerste vereiste om een ras gezond te houden of gezond te krijgen.

Ook kunnen de honden getest te worden op de meest voorkomende erfelijke ziektes waarmee het ras te kampen heeft. Deze ziektes kunnen ingebracht worden met de stambomen waardoor men (anoniem) kan starten met fokwaardeschatting waarmee men de erfelijke ziektes in de rassen kan verminderen. Bij vee en dierentuinen wordt deze systematiek reeds gebruikt.

Edwin Meyer Viol

Stichting Ras en Recht

Er speelt op dit moment zo ontzettend veel, vrijwel elke dag wel weer wat nieuws te melden op Ras en Recht dat je het beste op de website zelf kunt kijken →  Ras en Recht